Match Statistics

BC "Kyiv" - BC "Budyvelnik"

Sat 11/10/14

(12:28, 14:17, 14:19, 8:26)

BC "Kyiv"
BC "Budyvelnik"