Match Statistics

BC "Kyiv" - BC "Khimik"

Sun 26/10/14

(21:24, 17:10, 14:29, 21:14)

BC "Kyiv"
BC "Khimik"