Match Statistics

BC "Budyvelnik" - BC "Kyiv"

Mon 1/12/14

(14:10, 23:21, 21:27, 22:18)

BC "Budyvelnik"
BC "Kyiv"