Match Statistics

BC "Budyvelnik" - BC "Kyiv"

Mon 23/03/15

(21:17, 18:16, 33:14, 27:18)

BC "Budyvelnik"
BC "Kyiv"