Match Statistics

BC "Kyiv" - BC "Khimik"

Mon 30/03/15

(21:24, 20:25, 12:32, 5:28)

BC "Kyiv"
BC "Khimik"