Match Statistics

BC "Kyiv" - BC "Khimik"

Mon 20/04/15

(14:26, 11:32, 15:16, 22:25)

BC "Kyiv"
BC "Khimik"